Kan man lita på hemtester längre? Husins ​​Asko Järvinen svarar på 8 coronafrågor som finländarna funderar på just nu

Är det värt att ansöka om coronavaccin i Tallinn? Och är sjukdomen lika farlig som tidigare? Dessa saker är bra att veta om corona just nu.

Slutet av semesterperioden för med sig nya coronafall. Många saker med corona har dock förändrats om man jämför med sjukdomssituationen för två år sedan.

Tidigare var symtom som var karakteristiska för sjukdomen sågfeber eller förändringar i smak- och luktsinnet. Nu har de mest typiska symtomen på influensa blivit de dominerande symtomen, som halsbesvär, huvudvärk och täppt näsa.

Vilka andra saker om corona är bra att veta just nu? Överläkaren i Hus Asko Järvinen svarar på 8 frågor som får finländarna att tänka till.

1. Hur exakta är hemmatester för närvarande? Om det finns lindriga influensasymptom och hemmatestet visar negativt, kan det fortfarande vara corona?

”Det verkar som att hemmatestet fungerar för nya virustyper såväl som äldre. Det enda problemet med testerna är att man lätt kan få ett negativt resultat i de tidiga stadierna av sjukdomen. Ett negativt test bör upprepas igen om ett par dagar.

Självklart påverkas testets tillförlitlighet av hur provet tas med smutsig hand, det vill säga hur mycket virus som är möjligt på provstickan, säger Asko Järvinen.

2. Hur farliga är de senaste coronavirusvarianterna jämfört med de första? Är sjukdomen på något sätt försvagad eller vice versa?

”Sjukdomsfaran påverkas mest av vaccinationer, eftersom de ger ett bra skydd mot en svår form av sjukdomen.

Det verkar dock som om de nyare virustyperna tydligt orsakar svår viral lunginflammation mer sällan. Med andra ord är de svåra symtomen på de tidiga stadierna av corona, där syretillförseln var allvarligt störd, mycket sällsynta nu.

De nya omikronvirustyperna ger också mindre störningar i smak- och luktsinnet.”

3. Hur ska man isolera sig från andra nuförtiden om man blir sjuk? Så gäller den fem dagar långa självpåtagna karantänen fortfarande?

”Ja det är sant. Sjukdomen är fortfarande smittsam, och i själva verket är den mer smittsam än tidigare. Fem dagar efter att man blivit sjuk är den tid inom vilken 90 procent av infektionerna inträffar.

Även när du vet att du har blivit utsatt bör du vara försiktig, d.v.s. undvika kontakt och bära en mask. De flesta infektioner kommer från asymtomatiska personer. Detsamma bör göras om det finns luftvägssymtom i samma hushåll.”

Det rekommenderas fortfarande att använda masken till exempel under influensasäsonger. Bild: iStockphoto

4. Hur lätt kan man få coronaviruset igen om man redan har haft det en gång?

”Du kan inte få det igen direkt. Det är känt att vaccinet ger skydd i några månader. Därefter har skyddet mot infektion passerat. Så är det också med sjukdomen. Men du kan få sjukdomen, särskilt från en ny typ av virus, trots att du lätt blir sjuk.”

5. Finns det på något sätt fler i farozonen om man ännu inte har smittats av coronaviruset?

”Om du har haft omikronsjukan i år är du förmodligen bättre skyddad mot en ny sjukdom.”

6. Vad är känt om efterverkningar, vilka är de och hur mycket?

”Den vanligaste sekundära sjukdomen för tillfället är bakteriell lunginflammation, särskilt hos äldre. En ganska stor del av dem som hamnar på sjukhuset lider just nu av lunginflammation orsakad av bakterier, som kommer under corona-återhämtningsfasen eller efteråt.

Det är också känt att de har vuxit. De kan betraktas som efterverkningar av coronavirusinfektionen. Naturligtvis utsätter andra infektioner dig också för dessa, men Korona verkar göra det mer.

En annan eftersjukdom är lång covid, vars symtom är till exempel utmattning, sömnlöshet och dålig uthållighet. Risken för långvarig covid kan minskas genom vaccination.”

7. Några har åkt till Tallinn för att få den fjärde vaccinationen. Kommer det att synas i Omakanna och är en sådan försiktighetsåtgärd värd det?

”Det är inte synligt i Omakana. Personligen tycker jag inte att en sådan försiktighetsåtgärd är lämplig, eftersom vi bevakar behovet av vaccinationer mycket noga och vaccinationerna utökas vid behov. Det råder för närvarande ingen brist på vaccin.

Vaccinationernas effektivitet försvinner naturligtvis också sakta mot en svår sjukdom, men den verkar gå långsamt. Rätt timing är förvånansvärt svårt, speciellt när man flyttar till yngre åldersgrupper.”

8. Det har gått ett halvår sedan den tredje vaccinationen för många. Vad finns kvar av effektiviteten av vacciner?

”Det finns inte mycket skydd mot infektion kvar, eftersom nya typer av virus hela tiden dyker upp. Men vaccinationen skyddar fortfarande ganska bra mot en svår sjukdom.”